• objęcie udziałów w spółce z branży sportowej,
  • zakup udziałów w spółce medycznej prowadzącej Podstawową Opiekę Medyczną (POZ),
  • zakup udziałów w spółce z branży usług porządkowych i ochrony mienia z województwa opolskiego,
  • finansowanie rozwoju spółki wdrażającej elektryczny pojazd miejski,
  • finansowanie rozwoju wiodącego producenta drukarek3D; spółka trafiła do portfela znanego inwestora finansowego,
  • finansowanie rozwoju spółki oferującej usługi telewizji szpitalnej; spółka została sprzedana do krajowego lidera telewizji kablowej,
  • finansowanie rozwoju śląskiej grupy kapitałowej z branży wirtualnej rzeczywistości, która została upubliczniona na rynku New Connect,
  • przejęcie pakietu kontrolnego spółki pracowniczej z branży handlu metalami kolorowymi, restrukturyzacja finansowa i sprzedaż majątku,
  • restrukturyzacja zadłużenia wiodącej firmy z branży logistycznej z województwa opolskiego,
  • inwestycja typu green field – budowa tłoczni oleju rzepakowego,
  • finansowanie rozwoju wiodącego dystrybutora telefonów komórkowych i akcesoriów.