Finansowanie dłużne

Fortress S.A. specjalizuje się w udzielaniu finansowania dłużnego (pożyczki krótko i średnioterminowe, obligacje) ze środków własnych między innymi na poprawę bieżącej płynności finansowej, zakup materiałów do produkcji, spłatę zobowiązań wobec dostawców czy …

więcej

Inwestycje

Inwestycje wypełniają lukę kapitałową, która powstaje gdy przedsiębiorca nie posiada środków własnych niezbędnych do dalszego rozwoju firmy i nie może otrzymać na rynku innego finansowania (np. bankowego) na oczekiwanym poziomie. Fortress jako niezależny podmiot …

więcej

Fundusze

Fortress S.A. posiada 50% udziałów w Avanu Sp. z o.o. Avanu zarządza funduszem typu venture capital – Avanu Venture Capital Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fundusz 1 S.K.A. (www.avanu.com.pl). Avanu skupiając kapitał finansuje rozwój polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

więcej