Fortress S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000558845) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce (al. W. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice) dokumentów akcji, w celu dematerializacji.