Fortress S.A.
al. Walentego Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice

SEKRETARIAT:
tel.: + 48 32 604 56 40
fax: + 48 32 604 56 41

e-mail: office@fortress.pl

INWESTYCJE, FAKTORING, POŻYCZKI:
tel.: + 48 32 604 56 67

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy Katowice-Wschód w Katowicach
KRS: 0000558845
NIP: 9542753976
REGON: 361045313

Wysokość kapitału zakładowego: 200.000,00 PLN opłacony w całości.

Mapa dojazdu

Napisz do nas!


Please leave this field empty.