PROJEKTY ZREALIZOWANE

  • przejęcie pakietu kontrolnego spółki pracowniczej z branży handlu metalami kolorowymi, restrukturyzacja finansowa i sprzedaż majątku,
  • finansowanie rozwoju śląskiej grupy kapitałowej z branży wirtualnej rzeczywistości, która została upubliczniona i jest notowana na rynku New Connect,
  • finansowanie rozwoju wiodącego producenta drukarek3D; spółka trafiła do portfela znanego inwestora finansowego,
  • restrukturyzacja zadłużenia wiodącej firmy z branży logistycznej z województwa opolskiego

PROJEKTY W TOKU

  • przejęcie pakietu kontrolnego udziałów w spółce pracowniczej z branży usług porządkowych i ochrony mienia z województwa opolskiego,
  • finansowanie rozwoju wiodącego dystrybutora telefonów komórkowych i akcesoriów,
  • inwestycja typu green field – budowa tłoczni oleju rzepakowego,
  • finansowanie rozwoju spółki oferującej usługi telewizji szpitalnej.

Fortress S.A. uczestniczy w projektach, które charakteryzują się dużym poziomem bezpieczeństwa – akceptowalny poziom ryzyka w odniesieniu do potencjalnych stóp zwrotu pozostaje na relatywnie niskim poziomie. Spółka upatruje szansy na swój dalszy dynamiczny rozwój wspierając projekty, które wpisują się w tzw. megatrendy czyli np.: rozwój elektromobilności.