Inwestycje wypełniają lukę kapitałową, która powstaje gdy przedsiębiorca nie posiada środków własnych niezbędnych do dalszego rozwoju firmy i nie może otrzymać na rynku innego finansowania (np. bankowego) na oczekiwanym poziomie.

Fortress jako niezależny podmiot PE inwestuje własne środki, umożliwiając rozwój nowych projektów biznesowych i zwiększenie skali działalności.

Do każdej inwestycji Spółka podchodzi indywidualnie, poszukując optymalnego rozwiązania w zakresie struktury kapitałowej oraz finansowania zewnętrznego. Dba o bezpieczeństwo inwestycji, szacując i minimalizując ryzyka na wczesnym etapie uzgadniania warunków finansowania.