Fortress S.A. posiada 50% udziałów w Avanu Sp. z o.o. Avanu zarządza funduszem typu venture capital – Avanu Venture Capital Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fundusz 1 S.K.A. (www.avanu.com.pl). Avanu skupiając kapitał finansuje rozwój polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusz koncentruje aktywność inwestycyjną na firmach o znacznym potencjale wzrostu. Szczególną uwagę zwraca na innowacyjność produktów, usług lub strategii biznesowej. Inwestuje w rozwój firm, najchętniej wspierając fazę ekspansji rynkowej. W zależności od innowacyjności przedsięwzięcia, Fundusz inwestuje środki również we wcześniejszych fazach rozwoju, również w fazie start-up.

Fundusz Avanu finansuje spółki poprzez obejmowanie w nich nowych udziałów lub akcji. Dodatkowo oferuje spółkom portfelowym kapitał dłużny (obligacje, pożyczki zabezpieczone). Maksymalna łączna kwota jaką Fundusz inwestuje w jedną spółkę nie przekracza równowartości 1,5 mln euro.