Fortress S.A. specjalizuje się w udzielaniu finansowania dłużnego (pożyczki krótko i średnioterminowe, obligacje) ze środków własnych między innymi na poprawę bieżącej płynności finansowej, zakup materiałów do produkcji, spłatę zobowiązań wobec dostawców czy przeprowadzenie inwestycji.

Spółka traktuje Klienta indywidualnie, analizując każdy przypadek ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań biznesowych. Dostosowane przez Fortress rozwiązania finansowania pozwalają na znacznie szybszy rozwój przedsiębiorstwa Klienta dzięki zaangażowaniu kapitału obcego.

Pożyczka jest oferowana osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstwom, które szukają finansowania pozabankowego na dowolny cel biznesowy. Warunkiem udzielenia pożyczki jest wymagane zabezpieczenie transakcji w postaci:

  • nieruchomości,
  • środków trwałych,
  • papierów wartościowych (np. udziałów, akcji).

Fortress stosuje także mezzanine finance – finansowanie łączące elementy finansowania długiem w połączeniu z udziałem kapitałowym w danym przedsiębiorstwie.