Proponowana przez Fortress S.A. usługa faktoringu to efektywne narzędzie finansowania bieżącej działalności, w tym zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa oraz należnościami.
Faktoring jest polecany na każdym etapie prowadzenia działalności. Dedykowany jest firmom dynamicznie rozwijającym się, jak również podmiotom mającym problemy z utrzymaniem płynności finansowej.

faktoring-schemat

1. Firma sprzedaje towar odbiorcy.
2. Na podstawie umowy faktoringowej firma przekazuje faktury
3. Wypłata pieniędzy na podstawie przedstawionych faktur
4. Spłata wierzytelności

Polega na otrzymaniu środków przez przedsiębiorstwo z faktur wystawianych wobec wszystkich lub tylko wybranych odbiorców przed terminem ich płatności. W konsekwencji pozwala przedsiębiorcy na zaoferowanie odbiorcom korzystniejszych terminów płatności i dysponowanie środkami finansowymi na bieżącą działalność nawet w sytuacji niewypłacalności odbiorców lub opóźnień z ich strony.

Faktoring polecany jest:

  • firmom stosującym odroczone terminy płatności (kredyt kupiecki),
  • przedsiębiorstwom chcącym zabezpieczyć się przed niewypłacalnością odbiorców,
  • firmom poszukującym alternatywnych źródeł finansowania bieżącej działalności,
  • firmom szukającym sposobów na zdyscyplinowanie swoich kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań,
  • podmiotom gospodarczym poszukującym elastycznych i kompleksowych usług finansowych.