Aktywne egzekwowanie należności od kontrahentów to wciąż poważna bolączka przedsiębiorców z Polski – aż 75 proc. firm nie otrzymuje zapłaty w terminie, a prawie co druga zwleka miesiąc zanim podejmie działania mające na celu windykację zaległych płatności. Wydłużanie terminu uregulowania faktury ma związek z wysoką konkurencją na rynku – będąc wyrozumiałym i elastycznym często łatwiej jest utrzymać klienta. Jednak coraz większa rzesza rodzimych eksporterów zaczyna doceniać korzyści płynące z wykorzystywania faktoringu. W 2013 roku liczba klientów podmiotów zajmujących się tego typu działalnością wzrosła o 12,2 proc.

Istotą faktoringu jest możliwość wykupienia przez faktora nieprzeterminowanych wierzytelności firm, które należą się im z racji wypełnienia konkretnej usługi czy dostawy towaru. Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom, przedsiębiorca może utrzymać płynność finansową, dalej prowadzić biznes bez obaw, że zwlekający z uregulowaniem rachunku kontrahent może doprowadzić firmę do niewypłacalności. Dodatkowo podmiot trudniący się tym rodzajem usług finansowych świadczy też inne, np. prowadzenie księgowości czy weryfikację świadczeniobiorcy. Ta ostatnia opcja przydaje się zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności eksportowej.

Eksporterzy mogą zlecić faktorowi sprawdzenie, czy nawiązywanie współpracy z zagranicznym podmiotem oraz wchodzenie na rynek, na którym on funkcjonuje, jest bezpieczne. Dodatkowo, w razie jakichkolwiek wątpliwości, można przerzucić na firmę faktoringową ryzyko tego, że świadczeniobiorca nie zapłaci na czas za usługę lub towar. W ten sposób istnieje szansa ograniczenia niebezpieczeństwa związanego z wchodzeniem na nowe tereny oraz zminimalizowania negatywnych skutków wynikających z różnic kursowych, którymi obarczony jest wywóz towaru i usług za granicę.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w ubiegłym roku wartość wykupionych przez faktorów wierzytelności osiągnęła poziom 129,5 mld zł, co jest wynikiem o 12,7 proc wyższym niż rok wcześniej. Jednocześnie w Polsce wciąż przeważa faktoring krajowy. Opcja eksportowa stanowiła jedynie 15,7 proc. wszystkich podjętych działań.

Tymczasem, szacuje się, że w ciągu najbliższych trzech lat wartość polskiego eksportu zanotuje coroczny wzrost o 9 proc. W ostatniej dekadzie parametr ten zwiększył się trzykrotnie. Ponadto, warto wziąć pod uwagę, że trwający konflikt ukraińsko-rosyjski determinuje polskie firmy do szukania nowych rynków zbytu, w tym słabo zagospodarowanych, a co za tym idzie – obarczonych wysokim ryzykiem robienia z nimi interesów.

(Inwestycje.pl, 17.09.2014 r.)