Opracowanie przygotowane przez Biuro Analiz Sejmowych potwierdza, że firmy z sektora MŚP mają istotny wkład w tworzenie wartości dodanej w gospodarce. Cytowane dane wskazują, że w Polsce działa ponad 1,5 miliona firm MŚP, dających zatrudnienie niemal 5,8 milionom osób.

Wśród już istniejących firm MŚP najpopularniejszym źródłem finansowania jest debet w rachunku bankowym (41,6%). Kolejne pod względem popularności są: leasing / faktoring / zakup ratalny (38,2%), kredyt bankowy (33,1%) oraz zatrzymany zysk lub sprzedać aktywów (26,2%). Co ważne – jak wskazuje cytowana analiza – płynność i dostęp do finansowania pozwalają na osiąganie zysków z nowych projektów czy inwestycji, a tym samym na rozwój.

(Inwestycje.pl, 22.09.2014 r.)